Poczet sztandarowy Konwentu Polonia uświetnił inaugurację roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim, która odbyła się w nowootwartym gmachu Wydziału Neofilologii na terenie kampusu w Gdańsku Oliwie. Dziękujemy Jego Magnificencji Rektorowi za zaproszenie. W nowym roku akademickim życzymy wszystkim studentom i pracownikom sukcesów naukowych i przyjemności z  uczestniczenia w życiu uniwersyteckim.

[c!SH, c!LK]
[zdjęcie z inauguracji pochodzi ze strony internetowej  wiekdwudziesty.pl]