Drugiego października przedstawiciele Konwentu Polonia z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W swoim przemówieniu otwierającym ceremonię, dziekan wydziału, pan prof. dr hab. Jakub Stelina złożył nam życzenia z okazji 190-lecia istnienia, za które jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Początki obecności Konwentu na gdańskim wydziale prawa sięgają 2005 r. kiedy po raz pierwszy sztandar wziął udział w wydziałowej inauguracji. Studenci prawa byli zawsze jedną z najliczniejszych grup w czynnym Konwencie. W rezultacie odsetek filistrów-prawników był w Polonii zawsze wysoki. Prawnikiem był jeden z założycieli i pierwszy prezes Konwentu Samuel Szczytt (ur. w 1807 r.). Wśród członków Konwentu, absolwentów głównie wydziałów prawniczych Uniwersytetu Dorpackiego i Uniwersytetu Wileńskiego, ale także innych uczelni znalazły się dziesiątki sędziów, adwokatów, radców prawnych, doktorów i profesorów prawa, wysokich urzędników państwowych, dyplomatów, ziemian. Wśród nich warto wymienić tak wybitnych przedstawiciele palestry i nauki jak karnista prof. Bronisław Wróblewski (1888-1941), czy mec. Tadeusz Jasiński (1921-2007) radca prawny, po II wojnie światowej współtwórca samorządu zawodowego radców prawnych.
Także dzisiaj w Konwencie — zarówno w gronie czynnym, jak i filisterskim, znajdują się studenci prawa i prawnicy — absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego: adwokaci, radcy prawni, sędziowie, naukowcy, urzędnicy ministerialni oraz przedstawiciele innych wolnych zawodów, którzy z powodzeniem łączą wykształcenie prawnicze z działalnością poza zawodami prawniczymi.