Na zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego przedstawiciele Konwentu Polonia z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale. Zgodnie z tradycją oldermanowi jako chorążemu towarzyszyło dwóch barwiarzy-pocztowych. Było to dla nich zapewne podwójnie uroczyste przeżycie, jako że cała trójka studiuje na tym Wydziale. W programie znalazły się tradycyjne elementy – wręczenie nagród, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, koncert chóru uniwersyteckiego, wykład inauguracyjny (prof. W. Cieślaka “Humanizm i humanitaryzm w prawie karnym”). Po uroczystości oficjalnej Konwentowicze zostali zaproszeni przez Dziekana na inauguracyjne przyjęcie przy suto zastawionym stole. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.