Poczet Sztandarowy wraz z delegacją czynnego Konwentu Polonia bierze udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2005/2006 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.