W ramach uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej Konwent Polonia wystawił wartę przy tablicy upamiętniającej Polaków studiujących na Politechnice w latach 1904 – 1939, którzy wykazali się odwagą i wzorową postawą obywatelską, licznie oddając życie za ojczyznę. Co istotne, wśród nich upamiętnieni są korporanci, członkowie przedwojennych korporacji zrzeszających polskich studentów ówczesnej Politechniki: Z.A.G. Wisła, Helania, Gedania, Rosevia.

Studentom i pracownikom Politechniki Gdańskiej życzmy wszelkiej pomyślności w rozpoczętym roku akademickim!