Silna filistersko-comilitońsko-fuksowska delegacja konwentowa z Sopotu odwiedziła Warszawę, by wspólnie z filistrami warszawskimi i kartelowymi braćmi uczcić 128. Rocznicę założenia K!Welecja. Komersze Welecji to wydarzenia, które odwiedzić należy i warto, opisać trudno, a wspomina się długo. Kto nie był niech żałuje. A Ci, którzy byli, długo opowiadać będą o amarantowym pająku, pewnym fuksiku, który nie tylko z miłości do kartelu zasilił na ten wieczór welecki coetus, o rogach, które warszawscy filistrzy Polonii próbowali przyprawić Weletom i o wielu innych radosnych wydarzeniach tego wieczoru. Vivat! Crescat! Floreat! Corporatio Veletia in aeternum !