Trzeci maja to dzień, w którym obok święta państwowego oraz kościelnego obchodzimy także rocznicę powstania naszej korporacji akademickiej – Konwentu Polonia.  W tym roku celebrowaliśmy 184 rocznicę  założenia Polonii.  Świętowanie Komerszu rozpoczęliśmy od dwóch ważnych wydarzeń dla życia korporacyjnego. W  poczet czynnych członków przyjęty został nowy barwiarz – Janek Dorniak. Po ceremonii barwienia odbył się Coetus Solenny, na którym do grona fuksów dołączył Michał Pienschke. Kolejnym wydarzeniem tego przepięknego dnia była Msza Święta w kościele pw. św. Jerzego w Sopocie, która została uświetniona przez wystawienie aż czterech pocztów sztandarowych. Po Mszy nie mogło zabraknąć pamiątkowych fotografii. Właściwie obchody miały miejsce w restauracji “Hipodrom”. Wraz z nami świętowali Bracia ze skartelowanej Arkonii, Welecji oraz Fraternitas Estica, a także goście z ryskiej Talaviji oraz trójmiejskiej Korporacji Akademickiej Lauda.

Konwent Polonia – Vivat, crescat, floreat in aeternum!