Na dzień 22 lutego został wyznaczony Konwent wyborczy. Rozpoczął się punktualnie. Wybrano nowe Prezydium (w 369 semestr od założenia Konwentu Polonia). Wybory trwały krótko – nikt nie miał wątpliwości, że przyszedł czas by młodsi comilitoni  znaleźli się u steru władzy. Szczegóły w dziale Władze. K!Polonia – V!C!F! in aeternum!