Obchody 80-lecia były skromne. W programie znalazły się:

– nabożeństwo w kościele katolickim,
– odwiedzenie grobów filisterskich na dorpackim cmentarzu,
– konwent solenny, na którym dyskutowano na temat stosunków Konwentu z filistrami i uchwalono odezwę o zawiązywaniu organizacji filisterskich w większych miastach Polski i Rosji,
– uroczyste wręczenie filistrom barw,
– komersz-intern