Wyprawa do Warszawy coetusu z oldermanem i komilitonów. Pierwszego dnia odwiedziliśmy bratnią K!Arkonia na kwaterze.