Tego dnia odbyło się posiedzenie Stałego Sądu Konwentowego, na którym wybrano na Prezesa S!S!K! com. Emila Remisza oraz  na Sekretarza S!S!K! com. Pawła Myślińskiego. Udało się także rozpatrzeć czterech zaległe sprawy. Polonusów odsyłamy na Kurendę, gdzie w dziale Wyroki mogą dowiedzieć się więcej.