Pokomerszowe, śniadanie burszowskie w gronie polonusko-arkońsko-weleckim. Odwiedzili nas Alemanni z Akwizgranu.