Od rocznicy wybuchu powstania listopadowego minęło zaledwie kilka dni, dlatego Konwent, dla uczczenia tego wydarzenia, zorganizował sobótkę, podczas której zebrani zgłębiali wiedzę o okolicznościach i głównych bohaterach tamtych zdarzeń . Ku naszej uciesze odwiedzili nas Koledzy z K! Lauda ze świeżo co przyjętymi fuksami. Na kwaterze pojawili się również Filistrzy, którzy brali czynny udział w zabawie. Śpiewy, towarzyskie rozmowy i konkursy przerywały co jakiś czas ”piguły”, czyli krótkie omówienie danego zagadnienia. Pieśni towarzyszące powstańcom są nam – Polonusom – szczególnie bliskie, gdyż zwrotka jednej z nich tj.: ”Cześć polskiej ziemi, cześć” jest hymnem Polonii. W doskonałej atmosferze czas płynął wyjątkowo szybko. Czekamy na kolejne takie wydarzenie!