We wtorkowy wieczór w Konwencie odbyła się sobótka przedkomerszowa. Nikt nie spodziewał się wysokiej frekwencji kilkanaście godzin przed komerszem, kiedy trwały ostatnie przygotowania. Tymczasem kolejny raz miłe zaskoczenie – Polonusi wypełnili kwaterę po brzegi. Byli fuksi, barwiarze i komilitoni, przybyli filistrzy londyńscy i warszawscy, a także delegacja Arkonów. Miła zabawa i obiecująca zapowiedź jutrzejszego komerszu !