Krótko po konwencie nadzwyczajnym odbyło się spotkanie półotwarte dla gości poświęcone w całości Kresom Wschodnim. Odczyt pt. “Blaski i cienie wielowyznaniowego i wielokulturowego charakteru Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, będący przyczynkiem do dalszej dyskusji, wygłosił com. Piotr Pacynko. W szczególności dziękujemy za obecność i mądry głos w dyskusji filistrowi dr Arkadiuszowi Peisertowi z Welecji, który przybliżył nam temat z punktu widzenia socjologii.