II coetus wyjazdowy

17-19 marca II coetus wyjazdowy pod wodzą oldermana com. Wiszowatego. Coetus, czyli barwiarz z fuksami wybrał się z oldermanem na welecką knajpę fuksowską do Warszawy. Była to knajpa szczególna – pierwsza w K!Welecja po II wojnie światowej. Wśród gości znalazła

Wykład com. Piotra Adamkowicza

Wykład com. Piotra Adamkowicza pt. “Dzieje i kultura Inflant polskich”. Było o filistrze Gustawie Manteuffell-Szoege i jego wybitnym dziele poświęconym historii Inflant, królu Stefanie Batorym, Kawalerach Mieczowych i Krzyżakach, wyzwoleniu Dyneburga, Hanzie, Estonii i Łotwie, Łatgajli i Semigalii, Tallinie i