Prezentacja multimedialna zdjęć z 5-tygodniowej wyprawy do Australii filistrostwa Kopciów. Fil. Andrzej Kopeć barwnie opowiedział o licznych wrażeniach z pobytu w Australii. Wykonał ponad 3.000 zdjęć !