Wielowyznaniowy i wielokulturowy charakter Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Krótko po konwencie nadzwyczajnym odbyło się spotkanie półotwarte dla gości poświęcone w całości Kresom Wschodnim. Odczyt pt. “Blaski i cienie wielowyznaniowego i wielokulturowego charakteru Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, będący przyczynkiem do dalszej dyskusji, wygłosił com. Piotr Pacynko. W szczególności dziękujemy za obecność

Wernisaż Marty Grabickiej

Tym razem wybraliśmy się wspólnie na wernisaż wystawy obrazów naszej koleżanki Marty Grabickiej. Obecnie artystka studiuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz reżyserię w Pomorskiej Szkole Filmowej w Gdyni. Wystawę malarstwa zatytułowaną “Prosta” uświetniła obecność wielu znanych