Polonusi wzięli udział w uroczystościach żałobnych ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II w Katedrze Oliwskiej.