9-osobowa delegacja K!Polonia wyjeżdża do Rygi na 44 Komersz Narodów Bałtyckich.