Zarząd Koła Filistrów K!Polonia zainicjował regularne spotkania z Prezydium czynnego Konwentu. Celem wspólnych spotkań ma być omówienie bieżących spraw, wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy między filisteriatem i czynnym Konwentem. Głównym tematem spotkania było podsumowanie spraw organizacyjnych “Czarnej Kawy”.