Podczas zebrania gdańskich filistrów Konwentu postanowiono o reaktywacji Koła Filistrów Konwentu Polonia. W ten sposób nawiązano do tradycji dwóch organizacji filisterskich – jednej w stolicy Państwa i drugiej w siedzibie Konwentu (przed wojną: Wilno). Pierwszym Prezesem Koła Filistrów w Gdańsku wybrano filistra Bolesława Skawińskiego. Niech żyją nam Filistrzy !