Zgodnie z comment Konwentu, Bibliotekarz com. Maciek Ciosek ex officio zwołał  zebranie Komisji Naukowej nowego semestru w celu dokonania wyboru władz Komisji oraz ustalenia programu działalności w aktualnym semestrze. Przewodniczącym Komisji został com. Michał Tuscher, a Zastępcą Przewodniczącego col. Maciek Maciejewski.