Przy okazji wystawy rolniczej w Wilnie odbył się Zjazd Filistrów Polonii.