wtorek, 25 września 2018

Październik, 2016 - Archiwum miesięczne

Tradycyjnie delegacja Konwentu Polonia wzięła udział w komerszu rocznicowym  bratniej  Welecji. Jak zwykle było świetnie.  Dziękujemy naszym kartelowym braciom za mile spędzony czas i życzymy wszelkiej pomyślności na nowy rok akademicki!  [fil.DZ] Vivat, crescat, floreat Veletia in aeternum!

W sobotę na zaproszenie bratniej Talaviji oraz Lettonii delegacja Konwentu Polonia przybyła do Rygi, gdzie brała udział w uroczystości odtworzenia przez te korporacje, na wzór przedwojenny, Chargierten Conventu.  Po oficjalnej ceremonii podpisania porozumienia w  kwestii reaktywacji odbył się uroczysty komersz. Dziękujemy gospodarzom za wspaniale spędzony weekend i życzymy owocnej współpracy w Ch!C!. [com.SH]

Wybory w Konwencie

5 października 2016

W środę miał miejsce konwent sprawozdawczo-wyborczy. Władze wybrane na Na 378. semestr istnienia Konwentu Polonia wygladają następująco: Prezes: com. Łukasz Kościuczuk Wiceprezes: com. Aleksander Rekść Sekretarz: com. Maciej Piór. Stanowisko  Oldermana powierzono com. Stanisławowi Haczkowskiemu [fil.DZ]

Na zaproszenie Dziekana i Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego delegacja Konwentu Polonia wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017. Co szczególnie miłe dla Konwentu, podczas uroczystości dyplom habilitacyjny odebrał Filister Marcin Michał Wiszowaty. Gratulujemy! [fil.DZ]