Tradycyjnie delegacja Konwentu Polonia wzięła udział w komerszu rocznicowym  bratniej  Welecji. Jak zwykle było świetnie.  Dziękujemy naszym kartelowym braciom za mile spędzony czas i życzymy wszelkiej pomyślności na nowy rok akademicki!  [fil.DZ]

Vivat, crescat, floreat Veletia in aeternum!