Na zaproszenie Dziekana i Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego delegacja Konwentu Polonia wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017. Co szczególnie miłe dla Konwentu, podczas uroczystości dyplom habilitacyjny odebrał Filister Marcin Michał Wiszowaty. Gratulujemy! [fil.DZ]