sobota, 27 lutego 2021

Wrzesień, 2020 - Archiwum miesięczne

Sukces I Wieczoru Dyskusyjnego (on-line) w Konwencie zachęcił nas do zorganizowania kolejnego spotkania z tej serii. Tym razem za kanwę przemyśleń i dyskusji posłużył nam tekst starego strzechy K!Jagiellonia Henryka de Phull pt. „List starego do młodego czyli zamiast artykułu o ideologii Jagiellonii słów kilkoro” z 1935 r. Moderatorem spotkania i proponentem tekstu był, jak poprzednio, […]

11 listopada 1939 r. na wniosek filistra Kazimierza Samorewicza *) Konwent Polonia na tajnym zebraniu w Wilnie podjął jednogłośnie uchwałę treści następującej: „Z dniem 11 listopada 1939 r. zamyka się listę czynnych członków Konwentu. Wszyscy fuksi […] i członkowie czynni […] otrzymują prawa filisterskie […]. Wszyscy członkowie Konwentu Polonia mają obowiązek włączyć się do pracy […]