Sukces I Wieczoru Dyskusyjnego (on-line) w Konwencie zachęcił nas do zorganizowania kolejnego spotkania z tej serii. Tym razem za kanwę przemyśleń i dyskusji posłużył nam tekst starego strzechy K!Jagiellonia Henryka de Phull pt. “List starego do młodego czyli zamiast artykułu o ideologii Jagiellonii słów kilkoro” z 1935 r. Moderatorem spotkania i proponentem tekstu był, jak poprzednio, fil. Marcin Michał Wiszowaty, na co dzień wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Każdy mówca miał maksymalnie 3 minuty na wypowiedź, po zapisaniu się do głosu i udzieleniu go przez moderatora. Dzięki temu każdy mógł wypowiedzieć się wielokrotnie.

Zaczęliśmy od pozornie niekontrowersyjnego pytania o to “czy tak zwane wyznanie wiary, czy tradycje, poglądy i dążenia pewnej grupy ludzi muszą być koniecznie spisane, opatrzone w pieczęcie i podpisy, podzielone na paragrafy i rozdziały?”,

by przejść do gorącej dyskusji nad stawianymi w tekście pytaniami:
– “co mam ukazać jako drogowskaz, jako cel temu, który otrzymawszy maturę i zapisawszy się na wszechnicę, do korporacji się zgłasza?”, 
– “jaki duch nas ożywa w Konwencie?”,
– “jakie poglądy nas skupiają?”,
– “czy możemy być dla kandydatów taką inspiracją?”

Następnie przeszliśmy do wyrażenia naszych refleksji nad tezami autora:
“Ale w tym wychowaniu, na wszystko zaklinam Was, nie duście i nie gaście indywidualności!”
“Niechże Polonia wychowa zespół ludzi, którzy dla człowieka o przeciwnym zdaniu i poglądzie będą mieli szacunek, którzy nie obwołają go za zdrajcę Ojczyzny, którzy, gdy chodzi o dobro Narodu czy społeczeństwa, potrafią usiąść z nim przy wspólnym stole i razem coś pożytecznego tworzyć. Niech wychowa ludzi, którzy potrafią swoje własne „ja” schować w kieszeń, gdy dobro ogółu tego wymaga”.

To była dla nas wszystkich uczta. Po tym spotkaniu utwierdziliśmy się, że Konwent to instytucja wyjątkowa, niespotykana i wspaniała, gdzie jeśli różnimy się – to pięknie, jeśli dyskutujemy to merytorycznie i kulturalnie, a jeśli jesteśmy zjednoczeni to tworzymy siłę zdolną tworzyć rzeczy dobre i piękne.

Mamy nadzieję, że na kolejnym, III Wieczorze Dyskusyjnym spotkamy się już wkrótce.