11 listopada 1939 r. na wniosek filistra Kazimierza Samorewicza *) Konwent Polonia na tajnym zebraniu w Wilnie podjął jednogłośnie uchwałę treści następującej:
„Z dniem 11 listopada 1939 r. zamyka się listę czynnych członków Konwentu. Wszyscy fuksi […] i członkowie czynni […] otrzymują prawa filisterskie […].
Wszyscy członkowie Konwentu Polonia mają obowiązek włączyć się do pracy konspiracyjnej w walce o wolność i niepodległość Polski”.
W czasie II wojny światowej zginęło, poległo za Ojczyznę z bronią w ręku lub zostało zamordowanych przez okupantów 83 członków Konwentu Polonia.
Dzisiaj, 1 września 2020 r., o godz. 4:43 rano na Westerplatte, poczet sztandarowy Konwentu Polonia wziął udział w uroczystych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, aby oddać hołd poległym, zmarłym i pomordowanym Konwentowiczom, a także tym, którzy przeżyli, aby po wojnie służyć Polsce w nadal okupowanym kraju i na przymusowej emigracji — czekając na wolną Ojczyznę, w której mają szczęście żyć współczesne pokolenia Konwentowiczów. Chwała Bohaterom !
Na zdjęciu poczet sztandarowy wyjątkowo z pocztowymi bez rapierów. Oddaliśmy rapiery do przechowania na czas części oficjalnej, na prośbę Wojska Polskiego. W poczcie stanęli wyjątkowo nie barwiarze, ale comilitoni Konwentu, w tym dwóch członków Prezydium, od lewej: Prezes Konwentu, Olderman Konwentu (jako zwyczajowo chorąży) oraz Skarbnik — który jest prywatnie prawnukiem jednego z filistrów, którzy w 1939 r. głosowali za przyjęciem uchwały.
——————————————————-
*) Kazimierz Samorewicz (1898-1985) absolwent Wydziału Prawnego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, adwokat, ochotnik Wojska Polskiego 1918 – 1921 (wojna o granice, wojna polsko-bolszewicka), podporucznik rezerwy 23 pułku ułanów, podporucznik AK, w listopadzie 1943 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.