Album Polonorum

Album polonorumSemestr 204 - I sem. 1929/30

# 1428

Czesław Krajewski

1910 - 1939

s. Witolda, brat Henryka (1477), lekarz w Łodzi, poległ 11 IX 1939 r. pod Łodzią ...

Więcej »
# 1429

Jan Chodakiewicz

1906 - 1962

s. Józefa, aplikant sądowy w Wilnie, żołnierz AK (Wilno), wywieziony w 1945 r. do ZSRR, był w obozie w Stalinogorsku, wrócił w 1948 r. - adwokat ...

Więcej »
# 1430

Henryk Ambroszkiewicz

1909 - 1970

s. Ernesta, urzędnik Izby Kontroli Państw. w Wilnie, ppor. AK (Wilno - BIP), odzn. Krzyżem Walecznych. Po wojnie został w Wilnie. Aresztowany 11 VI 1946 r., oskarżony o „działalność kontrrewolucyjną”, skazany na 15 lat - w obozach: Obski ITŁ, Siewpieczłag, Dubrawłag. Odesłany do Polski 27 IX 1955 r., pracował w „Inco” ...

Więcej »
# 1431

Romuald Wilczewski

1909 - po 1945

s. Jana, z Białegostoku.

Więcej »
# 1432

Arkadiusz Wyszomirski

1910 - 1985

lekarz w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, w kamp. wrześniowej - lekarz batalionowy. W czasie wojny ppor. ZWZ - AK (Warszawa). Po wojnie lekarz w Łodzi, Warszawie ...

Więcej »

Semestr 205 - II sem. 1929/30

# 1433

Stefan Murza-Murzicz

1909 - po 1940

s. Adama, brat Keryma (1375), prezes Sądu Okręgowego w Grodnie, wywieziony w 1940 r. do ZSRR, zmarł w Ałtajskim Kraju - data śmierci nieznana ...

Więcej »

Semestr 206 - I sem. 1930/31

# 1434

Bohdan Koziełł-Poklewski

1908 - 1939

s. Józefa (995), brat Władysława (1399), ziemianin (maj. Miesojedy, pow. Brasław). Ukończył prawo. Szkoła Podchor. Rez. Artylerii we Włodzimierzu (1929-30). Ppor. rez. 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów J. Piłsudskiego. Poległ 10 IX 1939 r. we wsi Kamieńczyk k/Wyszkowa. Krzyż Walecznych (pośmiertnie). ...

Więcej »
# 1435

Marian Szabunia

1910 - 1979

s. Antoniego, aplikant adwokacki w Lidzie, pod koniec wojny zwerbowany do armii gen. Berlinga, po wojnie adwokat w Świdnicy ...

Więcej »
# 1436

Bohdan Kopeć

1910 - 1984

s. Witolda, brat Józefa (1364), żołnierz września, lekarz, od 1942 w AK, z-ca komendanta okręgu AK Wilno - Północ, z-ca d-cy 2 Brygady. Po rozbrojeniu (pod Miednikami), aresztowany i w lipcu 1944 r. zesłany do ZSRR (obóz Diagilewo k. Kazania). W 1947 r. powrócił do Polski. Zastępca Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Olsztyn ...

Więcej »
# 1437

Tadeusz Wartman

1908 - 1944

s. Witolda, student prawa, żołnierz AK, poległ w potyczce z oddziałem NKWD ...

Więcej »

s. Leopolda, aplikant adwokacki w Sosnowcu, żołnierz września, w niewoli sowieckiej, trzymany w Kijowie, po wybuchu wojny z Niemcami przewieziony do Starobielska. Wyszedł z II Korpusem, ppor. II Warszawskiej Dyw. Pancernej. Emigrował do Argentyny, zmarł w domu opieki. Pozostawił wspomnienia ...

Więcej »
# 1439

Janusz Sasinowski

1913 - 1974

s. Mariana, zmarł w Poznaniu.

Więcej »
# 1440

Wojciech Górski

1910 - 1944

s. Witolda, pracował w konsulacie RP w Lille, w czasie wojny we francuskim ruchu oporu - zamordowany przez Niemców (18 VIII) ...

Więcej »
# 1441

Zygmunt Obrąpalski Pobożanin

1910 -1991

studia ukończył po wojnie w Poznaniu, chemik, docent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wybitny fotografik ...

Więcej »
# 1442

Lubomir Sikorski

1912 - 1939

Studiował prawo. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1935-38). Podporucznik 4 pułku ułanów Zaniemieńskich. Poległ 10 IX 1939 r. koło wsi Tarnów n/Wisłą. ...

Więcej »
# 1443

Józef Aleksander Dąbrowski

1911 - 1964

s. Józefa, pracownik Sądu Okręgowego w Lidzie, mason, żołnierz AK (okręg wileński), po wojnie notariusz w Morągu ...

Więcej »
# 1444

Jan Bołbott

1911 - 1939

s. Jana, świetny łyżwiarz, pracownik II oddz. Sztabu Głównego (kontrwywiad). We wrześniu 1939 r. ppor., d-ca plutonu „Tynne”, w batalionie „Sarny” KOP. Zginął śmiercią bohaterską (21 IX), zamordowany bestialsko przez sowietów (spalony) wraz z całym oddziałem. Odznaczony Virtuti Militari (pośmiertnie). Placówka Straży Granicznej w Dołhobrodach n ...

Więcej »
# 1445

Czesław Mikulicz Radecki

1901 - 1936

s. Pawła, ochotnik WP (1919 – 20), odznaczony Krzyżem Walecznych, lekarz psychiatra ...

Więcej »

Semestr 208 - I sem. 1931/32

# 1446

Władysław Sarnecki

1908 - 1994

s. Władysława, po wojnie lekarz na „Batorym”

Więcej »
# 1447

Leszek Szaciłło

1911 - 1998

s. Samuela, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Łucku, żołnierz września, następnie PSZ na Zachodzie – oficer Pierwszej Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zmarł na emigracji w Toronto (Kanada). ...

Więcej »
# 1448

Gleb Skabertin

1912 - po 1960

s. Antoniego

Więcej »
# 1449

Jerzy Kowzan

1912-1978

w AK w Warszawie, więziony na Pawiaku, wywieziony do któregoś z obozów koncentracyjnych w Niemczech. Po wojnie w Kompaniach Wartowniczych ...

Więcej »
# 1450

Władysław Burdyłło

1909 - 1942

s. Jana, po śmierci matki, musiał rzucić studia, był zawodowym oficerem. Żołnierz września, następnie AK (Kraków), wzięty w łapance, zamordowany (27 V) w Auschwitz. ...

Więcej »
# 1452

Jan Słonicz-Słoński

1909 - po 1950

s. Antoniego

Więcej »
# 1453

Andrzej Szwykowski

1909 - 1945

s. Ludwika, pracownik Banku Gosp. Krajowego w Gdyni, ppor. WP, żołnierz września, AK (obw. Baranowicze), zamordowany przez NKWD w Baranowiczach (7 VI) ...

Więcej »
# 1454

Jerzy Żułkwa

1910 - 1961

ppor. WP, żołnierz września, w oflagu. Po wojnie aktor w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie ...

Więcej »
# 1455

Olgierd Baczyński

1909 - 1934

s. Bronisława (Welet), popełnił samobójstwo (nieszczęśliwa miłość) ...

Więcej »
# 1456

Henryk Hofman de Felsenriff

1913 - 1957

s. Edwarda (1245), żołnierz września, w oflagu. Po wojnie urzędnik w Min. Rolnictwa ...

Więcej »

Semestr 210 - I sem. 1932/33

# 1457

Stanisław Swolkień

1912 - 1944

s. Witalisa, żołnierz AK (okr. nowogr.), zaginął (?)

Więcej »
# 1458

Karol Weysenhoff

1913 - 1977

s. Waldemara i brat Franciszka (obaj w Arkonii), żołnierz AK, więziony przez Niemców (więzienie na Łukiszkach w Wilnie), w 1945 r. wywieziony do ZSRR, wrócił. Dr ekonomii, pracownik nauk. SGGW ...

Więcej »
# 1459

Mieczysław Moraczewski

1912 - 1990

s. Witolda, ostatni prezes K! w Wilnie, żołnierz AK (okr. nowogr.), zmarł w Koszalinie ...

Więcej »
# 1460

Jan Adamowicz

1911-1935

s. Wacława - popełnił samobójstwo (powód nieznany)

Więcej »
# 1461

Ildefons Houwalt

1910 - 1987

ppor. WP, żołnierz września, żołnierz AK. Artysta malarz (w Poznaniu) ...

Więcej »
# 1462

Ludwik Słotwiński

1912 - 1942

s. Józefa, ziemianin, zamordowany przez partyzantów sowieckich (12 XII) ...

Więcej »
# 1463

Zygmunt Grekowicz

1912 - 1940

s. Józefa, ziemianin, ppor. WP, żołnierz września, w niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu ...

Więcej »
# 1464

Władysław Halicki

1912 - 1975

s. Bronisława, ppor. WP, żołnierz września, odznaczony Krzyżem Walecznych, był w oflagu. Po wojnie urzędnik Min. Przemysłu Rolnego ...

Więcej »
# 1465

Tadeusz Kraszewski

1912 - 1993

ur. 29 IX 1912 w Łomży. Syn Teofila i Benedykty z Dydalewiczów. Żona: Maria Dorota Szwykowska (siostra Andrzeja, członka Konwentu Polonia (nr 1453). Studiował medycynę (uzyskał absolutorium). Przyjęty do Konwentu 11 XI 1932 r. Pełnił funkcję Sekretarza. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Wyszkolenia Sanitarnego 1938 - 1939 w Dęblinie. Lekarz. Ka ...

Więcej »
# 1466

Leon Bortkiewicz

1908-1943

s. Stefana, zamordowany przez sowieckich partyzantów (26 VI) ...

Więcej »
# 1467

Olgierd Aleksander Rodkiewicz

1913 - 1944

s. Gedymina.

Więcej »
# 1468

Jarosław Zdrojewski

1912 - 1969

s. Aleksandra, rtm. WP, żołnierz września, internowany na Litwie, wydostał się na Zachód. Odkomenderowany do ZSRR był adiutantem gen. Szyszko-Bohusza. Wyszedł z II Korpusem. Za kampanię włoską odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie emigrował do Argentyny ...

Więcej »

Semestr 212 - I sem. 1933/34

# 1469

Jerzy Robaczewski

1906 - 1939

s. Noego, w partyzantce (oddz. płk. Jerzego Dąmbrowskiego - na pograniczu litewskim), zaginął (?) w październiku ...

Więcej »
# 1470

Zygmunt Augustowski

1913-2008

- s. Witolda, ostatni Gospodarz i Skarbnik K! w Wilnie. Por. WP, żołnierz września, ranny trafił do niemieckiego szpitala, uciekł, złapany przez sowietów uciekł. Przy próbie przedostania się na Zachód, zatrzymany na Bałtyku przez Niemców, internowany na Pomorzu Zach. Zwolniony w czerwcu 1940 r.. Od września 1940 zaprzysiężony w ZWZ (W-wa). W 1 ...

Więcej »
# 1471

Olgierd Odyniec

1910 - 1938

s. Wacława. Zmarł w młodości

Więcej »
# 1472

Adolf Czesław Malinowski

1910 - 1988

lekarz, żołnierz AK, po wonie lekarz okrętowy w PMH

Więcej »
# 1473

Mieczysław Ejsmont

1912-1944

s. Witolda, żołnierz września, w AK w Warszawie („Wigry”), zginął w powst. Warszawskim ...

Więcej »
# 1474

Stanisław Jaroszewicz

1911 - 1971

Absolwent prawa, ppor. AK („Kedyw” Wilno, \"Wachlarz\"), odzn. Krzyżem Walecznych (1943), powstaniec warszawski (Batalion \"Czata 49\") po wojnie w Gdańsku, aresztowany przez UB w 1946 – 47 w więzieniu. ...

Więcej »
# 1475

Andrzej Pikiel

1911- 1995

s. Leonarda, żołnierz AK- Wilno, po wojnie w Warszawie

Więcej »

Semestr 213 - II sem. 1933/34

# 1476

Henryk Wiełłowicz

1908 -1992

s. Witolda, żołnierz września, wrócił do Wilna, aresztowany przez NKWD 19 VII 1940, wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem, za kampanię włoską odzn. Krzyżem Walecznych. kpt. WP, po wojnie leśniczy w Szkocji ...

Więcej »
# 1477

Henryk Krajewski

1912- 1979

s. Witolda, ppor. WP, żołnierz września, odzn. Krzyżem Walecznych. W oflagu Murnau, po wojnie w Warszawie ...

Więcej »
# 1478

Mieczysław Rouba

1915 - 1974

s. Konstantego, urzędnik w Banku Rolnym w Wilnie, po wojnie adwokat w Pułtusku ...

Więcej »
# 1479

Waldemar Graetzer

1914 - ?

s. Jana, w czasie wojny w Warszawie, po 1956 r. wyemigrował do Niemiec ...

Więcej »
# 1480

Adolf Dyakowski

1913 - 1985

s. Stanisława, ppor. 3 p.p., żołnierz września, odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli niemieckiej w oflagu. Po wojnie urzędnik w Warszawie, b. aktywny w życiu K! ...

Więcej »
# 1481

Jerzy Wyszkowski

1913 - 1936

Więcej »
# 1482

Andrzej Sas-Doliński

1915-1994

s. Wojciecha, w 1939 r. przedostał się do Francji, ukończył Szkołę Podchorążych w Coëtquidan (Bretania), zdążył się ewakuować do Anglii, służył na niszczycielu „Burza” (lub „Błyskawica”?). Po wojnie w Londynie pracował w księgarstwie. Bibliofil, kolekcjoner – gromadził fotografie dot. Wilna i K!. ...

Więcej »
# 1483

Bolesław Skawiński

1915 - 2002

s. Bolesława, brat Józefa (1495), inicjator wznowienia działalności K! w Gdańsku. Ppor. WP, żołnierz września, ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych, w oflagu Woldenberg , po wojnie komendant inspektoratu WIN (Wągrowiec – Wieluń). Mjr w st.sp. Reaktywator K! na Wybrzeżu. Pozostawił wspomnienia ...

Więcej »

- s. Stefana, żołnierz - lekarz września, po wojnie prof. (1974) i rektor (1972 - 1979) Akademii Medycznej w Warszawie. Wybitny radiolog. Autor podręcznika Radiologia (1968 - wielokrotnie wznawiany). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta ...

Więcej »

Semestr 214 - I sem. 1934/35

# 1485

Lech Konstanty Szymański

1915 - 1999

s. Juliusza, lekarz, żołnierz AK, w powst. Warszawskim odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1947 r. wyjechał do Brazylii, gdzie zmarł ...

Więcej »

Semestr 215 - II sem. 1934/35

# 1486

Jerzy Zahorski

1916-1944

s. Wacława. Prezes K! w czasie obchodów 110-lecia. Ppor. AK. (wileński „Kedyw”), odzn. Krzyżem Walecznych. Aresztowany w lipcu 1943 r. przez Gestapo, zamordowany (5 IV) ...

Więcej »

Semestr 216 - I sem. 1935/ 36

# 1487

Aleksander Skwarczewski

1915 - 1972

s. Aleksandra, lekarz, żołnierz AK – zastępca szefa sanitarnego Okr. Wileńskiego. Po wyzwoleniu w Łodzi ...

Więcej »
# 1488

Lucjan Kobyliński

1912- 1943

Żołnierz września, przedostał się na Zachód, służył w lotnictwie, zmarł na gruźlicę ...

Więcej »
# 1489

Zbigniew Lorenc

1916 - 1991

s. Michała, lekarz, po wojnie w USA, gdzie zmarł

Więcej »
# 1490

Igor Klatzo

1916 - 2007

s. Jerzego, lekarz w AK (Wilno), po wojnie w USA - autorytet w badaniach nad patofizjologią mózgu ...

Więcej »
# 1491

Jan Ciemnołoński

1914 - 1996

s. Mieczysława, por. WP, wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Studia lekarskie ukończył w Bejrucie, w 1946 r. wrócił do kraju, lekarz w Krakowie , napisał wspomnienia ...

Więcej »
# 1493

Leon Achrem-Achremowicz

1909 - 1971

s. Antoniego, brat Gracjana (1368), ppor. WP, ziemianin, żołnierz września, internowany na Węgrzech, przedostał się na Zachód, służył w armii brytyjskiej w Afryce Zach. Po wojnie osiadł w Walii, gdzie zmarł ...

Więcej »

Semestr 217 - II sem. 1935/36

# 1494

Julian Wiśniewski

1915 - 1986

s. Stanisława, senior K! na emigracji (po 1984 r.), por. WP, odznaczony Krzyżem Walecznych, służył u gen. Maczka. Zmarł w Londynie ...

Więcej »

Semestr 218 - I sem. 1936/37

# 1495

Józef Skawiński

1917-1941

s. Bolesława, brat Bolesława (1483), ziemianin, żołnierz września (ochotnik), aresztowany przez sowietów, więziony, rozstrzelany w Mińsku (15 II) ...

Więcej »
# 1496

Janusz Szemioth

1918 - 1986

s. Wiktora, ostatni sekretarz K! w Wilnie, żołnierz AK (Okr. Wilno). Po wojnie notariusz, b. czynny w życiu K! ...

Więcej »
# 1497

Jerzy Koziełł Poklewski

1918 - 1954

s. Ottona, ziemianin, żołnierz ZWZ - AK, od 1943 r. w W-wie („Kedyw”). Zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, w czasie „śledztwa” (25 VII) ...

Więcej »
# 1498

Czesław Firer

1915 - 1971

s. Edwarda, ostatni bufetowy K! przed wojną, obywatel łotewski, zmarł na Łotwie ...

Więcej »
# 1499

Tadeusz Zadora-Ciszewski

1914 - 1940

s. Mirosława, ppor. WP, żołnierz września, jeniec sowiecki w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu ...

Więcej »

Semestr 220 - I sem. 1937/38

# 1500

Leszek Sożyński

1913 - 1979

s. Karola, ostatni v-prezes K! w Wilnie, żołnierz AK, ppłk WP, lekarz ...

Więcej »
# 1501

Zygmunt Nowicki

1918-1991

s. Antoniego, prawnik, sekretarz redakcji czasopisma „Zagadnienia Karno - Administracyjne.” ...

Więcej »

Semestr 221 - II sem. 1937/38

# 1502

Antoni Rudomina Dusiacki

1917 - 1996

s. Aleksandra, wywieziony w 1939 r. do ZSRR, wyszedł z II Korpusem, służył w lotnictwie, mjr. RAF (Dywizjon 318), odzn. Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie). Zmarł w USA ...

Więcej »
# 1503

Witold Tymiński

1919 - 1996

s. Józefa, ppor. AK („Baza” - grupa dywers. wil.), odzn. Krzyżem Walecznych, po wojnie prof., prorektor Akademii Medycznej w Gdańsku ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.