Album Polonorum

Album polonorumSemestr 51 - I sem. 1853 r.

# 452

Jan Nieszkowski

1833 - 1866

s. Wilhelma, członek Komisji Statutowej „Ogółu”, paleontolog. Za powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Orenburgu ...

Więcej »
# 453

Julian Majkowski

1833 - 1917

s. Macieja, lekarz balneolog (Busko), działacz społ., za powst. 1863 r. aresztowany. Swą willę w Busku nazwał „Polonia” ...

Więcej »
# 454

Jan bar. Manteuffel-Szoege

1835-1918

s. Jakuba, brat Gustawa (421), ziemianin. Za powst. 1863 r., zesłany ...

Więcej »
# 455

Karol Wyszomirski

1827 – po 1896

lekarz na Lubelszczyźnie

Więcej »
# 456

Benedykt Wialbutt

1832 – po 1885

ziemianin z gub. wileńskiej

Więcej »
# 457

Edward Benisławski

1835 - 1856

s. Kalasantego, brat Adama (458), zmarł w czasie studiów ...

Więcej »
# 458

Adam Benisławski

1834 - 1860

s. Kalasantego, brat Edwarda (457), ziemianin z gub. witebskiej ...

Więcej »

Semestr 52 - II sem. 1853r.

# 459

Kazimierz Nejmann

1827 - ?

z Królestwa, zmarł w czasie studiów ?

Więcej »
# 460

Stanisław Waltz

1831 - ?

ze Żmudzi, ziemianin ?

Więcej »
# 461

Edmund Dowgwiłłowicz

1832 - ok. 1862

s. Klemensa, ziemianin z kowieńskiego, lekarz w wojsku ros. ...

Więcej »
# 462

Oskar Kurnatowski

1834 - 1911

s. Tytusa (4), pastor e.r., superintendent żmudzki

Więcej »
# 463

Rudolf Szreder (Schroeder)

1833 - 1861

pastor e.a. w Wiżajnach

Więcej »
# 464

Ludwik Behrens

1833 - 1896

pastor e.a. w Nowym Dworze, superintendent warszawski

Więcej »
# 465

Karol Ziegler

1835 - 1860

pastor e.a., wikariusz w Łodzi

Więcej »
# 466

Otton Narwoysz Milikont

1832 - ?

s. Jana, ziemianin z gub wileńskiej

Więcej »
# 467

Adam Majewski

1831 - ?

lekarz, ziemianin w pow. połockim

Więcej »
# 468

Bolesław Fudakowski

1834 - 1878

s. Ignacego, brat Bronisława (524) doc. w Szkole Głównej Warszawskiej. Chemik fizjolog, specjalista farmakologii, toksykologii i higieny ...

Więcej »
# 469

Antoni Kruszewski

1832 – 1903

s. Antoniego. Ziemianin w gub. warszawskiej

Więcej »

ziemianian z gub. wileńskiej

Więcej »
# 471

Franciszek Orzeszko

1832 - ok. 1905

s. Leopolda, brat Lucjana (445), ziemianin z Wołynia, po powstaniu styczniowym (majątek skonfiskowany), nauczyciel w Szkole Realnej w Równem ...

Więcej »

Semestr 53 - I sem. 54 r.

# 472

Gotthelf Marcin Cumft

1831 - 1895

s. Gabriela, pastor e.r., superintendent. wileński

Więcej »
# 473

Cezary Giedroyć

1836 - 1899

s. Adolfa, ziemianin, marszałek szlachty pow. trockiego ...

Więcej »
# 474

Michał Broel Plater

1834 - 1924

- s. Józefa, brat Kazimierza (347), ziemianin z gub. witebskiej ...

Więcej »
# 475

Antoni Fiedorowicz

1833 - po 1912

s. Marka, lekarz pediatra w Warszawie

Więcej »
# 476

Antoni Kulesza

1834 - 1893

s. Józefa, lekarz w Samarze - działacz miejscowej Polonii ...

Więcej »
# 477

Stefan Maksymowicz

1829 – 1882 ?

z pow. kobryńskiego, zmarł b. młodo

Więcej »
# 478

Julian Nowakowski

1834 - po 1879

lekarz w Kownie

Więcej »
# 479

Jan Michalski

1834 - 1899

s. Ignacego, lekarz, za powst 1863 r. zesłany. Zmarł w Szadryńsku (gub. permska), gdzie był lekarzem ...

Więcej »
# 480

Aleksander Stark

1827 - ?

s. Antoniego, w 1848 r. z powodów polit. usunięty z gimn. w Białymstoku ...

Więcej »
# 481

Jan Komorowski

1833 - 1904

s. Onufrego, ziemianin gub. kowieńskiej

Więcej »
# 482

Bolesław Benisławski

1836 - 1886

s. Antoniego, ziemianin pow. lucyński, gub. witebska

Więcej »
# 483

Władysław Szpakowski

1831 - 1866

lekarz w Kobryniu, za powst 1863 r., zesłany. Zmarł na zesłaniu w gub. jenisejskiej ...

Więcej »
# 484

Edmund Bułhak

1835 - 1867

s. Józefa, lekarz, ziemianin w gub. mińskiej

Więcej »
# 485

Władysław Pańkowski

1831 - 1863

z gub. grodzieńskiej, poległ w powst. 1863 r.

Więcej »
# 486

Witold Jodko - Narkiewicz

1834 -1898

s. Aleksandra, lekarz oftalmolog, prof. Szkoły Głównej Warsz. ...

Więcej »
# 487

Lech Pac-Pomarnacki

1830 - po 1906

s. Józefa, lekarz w Dyneburgu

Więcej »
# 488

Adolf Szefer

1834 – 1901

s. Fryderyka, pastor.e.r. w Sielcu (gub. kielecka)

Więcej »
# 489

Antoni Puciata

1832 – po 1864

s. Piotra, ziemianin z gub. mińskiej, za pomoc powstańcom 1863 r. („dostarczył beczkę prochu”), trzymany w więzieniu w Mohylewie. ...

Więcej »
# 490

Adolf Biedermann

1834 - 1893

s. Daniela, brat Eugeniusza (451), pastor e.a. w Brzezinach ...

Więcej »
# 491

Ernest Wilhelm Bursche

1831 - 1904

s. Johanna, pastor e.a. w Zgierzu, superintendent płocki ...

Więcej »

Semestr 54 - II sem. 1854 r.

# 492

Albert (Wojciech) Bohusz

1834 - 1856

z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów

Więcej »
# 493

Adolf Owsiany

1836 – 1911

lekarz, ziemianin z gub. kowieńskiej

Więcej »
# 494

Józef Kokeli

1835 - 1907

s. Augusta, współpracownik E. Jurgensa, adwokat, obrońca w procesie „Proletariatczyków”. W 1907 r. współzałożyciel Towarzystwa b. Wychowanków Uniwersytetu w Dorpacie. Dziad filistra Welecji T. Kokelego. ...

Więcej »
# 495

Antoni Lubowidzki

1833 - 1907

s. Franciszka, za powst. 1863 r. zesłany. Notariusz w Płocku. Dziad Wł. Broniewskiego ...

Więcej »
# 496

Władysław Landsberg

1831 - 1900

s. Tomasza, nauczyciel w Warszawie, uczestnik powstania 1863 r., na emigracji we Francji, następnie w Zakopanem ...

Więcej »
# 496A

Stanisław Eugeniusz de l’Arbre

1833 - po 1872

s. Jana, brat Franciszka (496 B), Gospodarz „Ogółu”. Po powst 1863 r. na emigracji ...

Więcej »
# 496B

Franciszek Wilhelm de l’Arbre

1834 - 1889

- s. Jana, brat Stanisława (496 A), po powst. 1863 r. na emigracji, lekarz ...

Więcej »
# 497

Teodor Broel Plater

1835 - 1863

s. Jerzego, ziemianin z gub. kowieńskiej

Więcej »
# 498

Herman Benni

1834 - 1900

s. Jana, pastor e.a., założyciel Szkoły Męskiej w Warszawie (zamkniętej przez władze), publicysta, redaktor „Ateneum” i „Kuriera Warszawskiego” ...

Więcej »
# 499

Reinhold Wilhelm Zimmer

1831 - 1898

pastor e.a. w Pabianicach

Więcej »

Semestr 55 - I sem. 1855 r.

# 500

Aleksander Hindemith

1836 - 1897

s. Karola, lekarz, działacz społeczny w Kaliszu

Więcej »
# 501

Bolesław Grygowicz

1836 - 1855

s. Karola, z Galicji, zmarł w czasie studiów

Więcej »
# 502

Andrzej Kader

1831 - 1901

s. Piotra, pastor e.r., generalny superintendent Jednoty Litewskiej (w Wilnie) ...

Więcej »
# 503

Lionel Engler

1833 -?

prawnik w Warszawie

Więcej »
# 504

Franciszek Przeciszewski

1834 - ?

lekarz w Podrosieniach

Więcej »
# 505

Zygmunt Kaczkowski

1833 - 1863

s. Karola, ze Lwowa, zmarł wkrótce po studiach w Warszawie ...

Więcej »
# 506

Aleksander Braun

1836 -1900

s. Ferdynanda, brat Jana (366), lekarz w Kraśniku

Więcej »
# 507

Julian Głowacki

1832 - 1881

nauczyciel gimn. w Samarze

Więcej »
# 508

Bronisław Gutowski

1835 – 1889

ziemianin w gub. grodzieńskiej

Więcej »
# 509

Ludwik Daraszkiewicz

1835 - 1888

s. Fortunata, brat Pawła (516), lekarz w Subbath i Grywie (pow. iłłuksztański) ...

Więcej »
# 510

Włodzimierz Tołtyszewski

1835 - 1882

urzędnik w Warszawie

Więcej »

Semestr 56 - II sem. 1855 r.

# 511

Antoni Rydzewski

1836 - 1913

s. Mikołaja, początkowo urzędnik, później rozmiłowany w Alpach (szczególnie dolina Bergagalia na pograniczu szwajcarsko – włoskim), zasłużony alpinista, fotografik i publicysta ...

Więcej »
# 512

Bolesław Pomianowski

1835 - ?

s. Feliksa, ziemianin w gub. lubelskiej

Więcej »
# 513

Witold Załęski

1836 - 1908

s. Karola, doc. Szkoły Głównej, statystyk

Więcej »
# 514

Aleksander Czekanowski

1833 - 1876

s. Wawrzyńca, za powst. 1863 r. zesłany , wybitny badacz Wschodniej Syberii, geolog, paleontolog ...

Więcej »
# 515

Kajetan Mierzwiński

1836 -1863

lekarz w gub. kowieńskiej, zginął (poległ) w powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 516

Paweł Daraszkiewicz

1836 - 1858

s. Fortunata, z Żmudzi, brat Ludwika (509), zmarł w czasie studiów ...

Więcej »
# 517

Fryderyk Wendt

1835 -1920

s. Jerzego pastor e.a w Rawie i Nowosolnej

Więcej »

Semestr 57 - I sem. 1856 r.

# 518

Zygmunt Benisławski

1834 – 1882

s. Leopolda, ziemianin z gub. witebskiej, za powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »
# 519

Gustaw Poths

1836 - 1911

s. Fryderyka, ziemianin z gub. warszawskiej

Więcej »
# 520

Grzegorz Kaczkowski

1829 - 1866

s. Michała, lekarz na Podolu

Więcej »
# 521

Zygmunt Siwicki

1835 - 1866

nauczyciel gimn. w Saratowie i Niżnym Nowgorodzie

Więcej »
# 522

August Karol Diehl

1837 - 1908

s. Karola, pastor e.r. superintendent gen. w Królestwie Polskim ...

Więcej »
# 523

Edwin Grabowski

1833 - 1866

urzędnik pocztowy w Petersburgu

Więcej »

Semestr 58 - II sem. 1856 r.

# 524

Bronisław Fudakowski

1838 - ?

s. Ignacego, brat Bolesława (468), prawnik, urzędnik Banku Polskiego w Warszawie ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.