czwartek, 10 października 2019

Dnia 11 lipca odbył się w naszej kwaterze Konwent sprawozdawczo-wyborczy. W jego wyniku wybrano nowe prezydium oraz obsadzono urzędy. Szczegóły można znaleźć na łamach serwisu internetowego K! w zakładce ‚Władze’.

Jesteśmy pełni wiary, że wszyscy nowo wybrani wykonywać będą swoje obowiązki z niezbędnym zapałem, a dzięki dalszemu wysiłkowi oraz współpracy uda się nam kontynuować wznoszenie oraz dbanie o wspólny dom, którym jest dla nas Konwent.