poniedziałek, 01 marca 2021

CCCXLIX

Pogrzeb śp. fil. Bolesława Skawińskiego na cmentarzu komunalnym w Sopocie z udziałem żałobnych delegacji Konwentu Polonia i K!Arkonia. Mowę nad mogiłą przyjaciela wygłosił ppłk Jerzy Urbankiewicz z 4 pułku ułanów: „Historia Polski – to historia Jazdy Polskiej. Na końcu długiej, bo spisywanej od ponad jedenastu wieków, liście kawalerzystów widnieją nazwiska topniejącej wciąż grupy nas, ostatnich […]

W Gdańsku odszedł do wieczności fil. Bolesław Skawiński – Restitutor Poloniae. Jego ofiarności, uporowi i tytanicznej pracy wychowawczo-organizacyjnej Konwent zawdzięcza swoją reaktywację w 1998 r. na Wybrzeżu. Urodzony 13 XI 1915 r. w Homlu. Z Konwentem złączonymi licznymi więzami rodzinnymi. Siostrzeniec fil. K! A. Cholewy, brat fil. K! J. Skawińskiego, dziadek fil. K! M. Bučara. Podczas […]

Ślub w Konwencie !

28 czerwca 2002

Pierwszy od 1939 r. ślub konwentowy z udziałem Polonusów w deklach. Na ślubnym kobiercu stanął com. Wojciech Sadowski. Niech żyje Młoda Para !

Liczna delegacja Polonusów wszystkich stanów, z Gdańska i Warszawy wzięła udział w komerszu bratniej K!Arkonia w Warszawie. Była msza, tradycyjnie zdjęcie pod pomnikiem J. Kilińskiego, genzenmarsz i komersz. Była też wizyta w gościnnym domu filistrostwa Augustowskich. Nie obyło się bez dramatycznych wydarzeń – czynnych dowodów nieprzychylności ze strony tubylców. Cóż było robić. Wywiązała się regularna bitwa. Kiedy szala […]

Komersz wiosenny K!Polonia w gościnnej posiadłości fil. J. Andrzejczuka w Malborku, poprzedzony konwentem solennym. Oprócz Konwentowiczów gościliśmy przedstawicieli kartelowych korporacji: K!Arkonia, K!Welecja (w tym roku reaktywowanej), a także gości zewnętrznych z K!Aquilonia i K!Corolla.