skawinski-fil
Fil. Bolesław Skawiński (1915-2002)

W Gdańsku odszedł do wieczności fil. Bolesław Skawiński – Restitutor Poloniae. Jego ofiarności, uporowi i tytanicznej pracy wychowawczo-organizacyjnej Konwent zawdzięcza swoją reaktywację w 1998 r. na Wybrzeżu. Urodzony 13 XI 1915 r. w Homlu. Z Konwentem złączonymi licznymi więzami rodzinnymi. Siostrzeniec fil. K! A. Cholewy, brat fil. K! J. Skawińskiego, dziadek fil. K! M. Bučara. Podczas wojny filister Skawiński był porucznikiem 4 Pułku Ułanów Zaniemieńskich. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Jeniec oflagu IIc Woldenberg. Po wojnie komendant okręgowy WiN Wągrowiec-Czarnków-Wieluń. Uhonorowany przez Konwent złotym pierścieniem filisterskim (2000 r.). Cześć Jego Pamięci !