Zwołano konwent solenny. Konwent uchwalić raczył, że odtąd będzie urządzał swoje uroczystości rocznicowe 3 Maja, w dniu święta narodowego. Ponadto postanowiono, że na najbliższym komerszu 3-majowym dojdzie do ponownego nałożenia przez Konwentowiczów barw Polonii. Z powodu późnej, nocnej pory ogłoszono przerwę w obradach do dnia następnego.