W drugim dniu konwentu postanowiono o umorzeniu wszystkich kar moralnych filistrom i członkom czynnym, a także nadać barwy i prawa fuksom, którzy co najmniej 3 miesiące przebywali w Konwencie. W ten sposób powstała tradycja amnestii przedkomerszowej i minimalnego 3-miesięcznego okresu fuksowania w K!