Za nami wyjątkowy wieczór. Wczoraj na kwaterze Konwentu, w obecności filistrów i comilitonów, odbył się “coetus solenny” pod przewodem com. oldermana, na którym przyjęto 3 nowych fuksów, czyli kandydatów na członków Konwentu.
Ceremoniał przyjęcia – oczywiście tajny – odbył się zgodnie z rytem wileńskim. Jego scenariusz odnaleźliśmy przez przypadek w archiwach Konwentu w Wilnie.
Coetus Konwentu Polonia wzbogacił się o: fuksa Łukasza (studenta archeologii i prawa), fuksa Daniela (I rok prawa) i fuksa Pawła (I rok MSU filologii angielskiej) – nowego fuks-minora. Tym samym coetus (rocznik kandydacki) liczy obecnie 8 fuksów.

“Któż to taki, Boże Drogi !?
Nos do góry, dumny gest,
Hej wilderze, unoś nogi
– bo to fuks Polonii jest!
[…]
Granatowe z gwiazdą dekle
srebrny cyrkiel z boku lśni
damy radę nawet w piekle
i nie znamy smutnych dni”