Kultywując pamięć o powstaniu styczniowym i udziale w nim członków Konwentu Polonia spotkaliśmy się w rocznicę jego wybuchu (22.01) na poświęconej temu wydarzeniu sobótce. Wspominaliśmy zarówno zaangażowanie, walkę i śmierć z bronią w ręku Konwentowiczów w tamtym tragicznym okresie, jak i ich późniejsze losy. Niezależnie od klęski militarnej, powstanie umocniło świadomość narodową i umocniło dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Konwentowicze mieli w tym swój udział. Chwała powstańcom! [F!DZ]