W dniach 3 – 5 czerwca 2016 r. kilkuosobowa delegacja Konwentu Polonia uczestniczyła w Hamburgu w  53. Komerszu Narodów Bałtyckich, którego organizatorem była bałtycka korporacja Concordia Rigensis. Uroczystości komerszowe tradycyjnie rozpoczęły się uroczystym balem korporacyjnym w piątek. Sobotnie obchody obejmowały mszę wraz z przemarszem pocztów sztandarowych, uroczystą akademię, wspólne zdjęcie pamiątkowe  uczestników i wreszcie sam komersz: oddzielnie dla przedstawicieli żeńskich i męskich korporacji akademickich. Niedziela to tradycyjnie pożegnalne spotkanie w formule śniadania. Dziękujemy organizatorom za miłą atmosferę i wiele wrażeń podczas obchodów 53. KNB w Niemczech.[fil.DZ]