Liczna delegacja członków Konwentu Polonia wzięła udział w obchodach 137 rocznicy założenia bratniej Korporacji Akademickiej Arkonia. Obchody komersowe odbywały się w kartelowym gronie w Gmachu Resursy Obywatelskiej w Warszawie. Po zakończeniu części oficjalnej i nieoficjalnej Komerszu, za dorożką ze sztandarem Arkonii, przemaszerowaliśmy na jej kwaterę, gdzie w świetnej atmosferze bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. Tradycyjnie dziękujemy Arkonom za gościnę i wspaniałą zabawę! [Fil.DZ]

Vivat! crescat! floreat! Corporatio Arkonia in aeternum !