Na fali wzrostu liczby urodzeń potomków członków Konwentu Polonia zdecydowaliśmy się zadbać o bezpieczeństwo obecnych i przyszłych filistrówien i filistrowiczów. W związku z tym zorganizowaliśmy i odbyliśmy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dedykowany zwłaszcza pomocy dzieciom. Przez kilka godzin pod okiem zawodowych ratowników medycznych uczyliśmy się technik ratowania życia zarówno dzieci, jak i dorosłych. W nadziei, iż nigdy nie będziemy musieli w praktyce używać zdobytych umiejętności, planujemy powtarzać kurs cyklicznie co rekomendowane przez ratowników 2 lata.  [fil.DZ]