Tyle wokół się dzieje, że można było nie zauważyć, że na naszej stronie (Album Polonorum), ciągle przybywa zdjęć naszych filistrów. Ostatnio licznik pokazał liczbę 600… mały jubileusz…. Inna sprawa, że jak policzymy wszystkich, to się okaże, że nawet do połowy jest jeszcze daleko. Dużo pracy nas jeszcze czeka… dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc, bo każde nowe zdjęcie na wagę złota…

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko – Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych…. Wszystkim serdecznie dziękujemy!