1.02.2014 w wieku 91 lat odzedł od od nas na zawsze fil. Henryk Świerzbiński (1516).

Filister Henryk Świerzbiński, był człowiekiem wyjątkowo szlachetnym i prawym . Jako filister z “listy żelaznej”, póki mu sił starczyło towarzyszył nam we wszelkich pracach jakie w Warszawie podejmowan dla dobra odradzającego się Konwentu. Ma za sobą piękną kartę okupacujną – od samego początku w konspiracji – kolejno w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej (pchr. AK), po wojnie w WIN, aresztowany – od 1946 r. w więzieniu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Armii Krajowej

Cześć jego pamięci.

Ósmego lutego Olderman Konwentu Polonia ogłosił 3-dniową żałobę.

“Braciom co pożycia znoju
Spoczywają już w pokoju
Pod mogilnym żwirem ziemi
Wieczny pokój, wieczna cześć”