Delegacja K!Polonia wzięła udział w obchodach 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie „W” pod pomnikiem „Gloria Victis” na Powązkach Wojskowych odbyły się oficjalne uroczystości, w których wziął udział poczet sztandarowy Konwentu. W dowód hołdu dla bohaterskich powstańców (w tym 8 filistrów Konwentu) złożonego przez wszystkie stany konwentowe, w poczcie sztandarowym stanęli: barwiarz, comiliton i filister. Oprócz nas w uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich warszawskich korporacji akademickich: K!Arkonia, K!Welecja, K!Sarmatia, K!Aquilonia i K!Respublica wraz z gośćmi z korporacji gdańskiej i poznańskiej.
Po oficjalnych uroczystościach udaliśmy się na kwaterę bratniej K!Welecja, gdzie odbyła się X Knajpa Patriotyczna upamiętniająca Powstanie Warszawskie. Śpiewaliśmy powstańcze piosenki, rozprawialiśmy o szansach powstania, o „za” i „przeciw”. Nocne Polaków rozmowy trwały do wczesnych godzin porannych.