Jak co roku, pierwszego września na Westerplatte uczczono rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oddano należy szacunek osobom, które poświęciły swe życie w obronie Ojczyzny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Konwentu Polonia, którzy złożyli wieniec pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Chwała bohaterom!