We wtorek, 27 września 2022 r., o godzinie 17.00, przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z obchodami 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.Początek zorganizowanej, polskiej konspiracji przypada na noc z 26 na 27 września 1939 roku, kiedy to w Warszawie utworzono Służbę Zwycięstwu Polski (SZP). Dwa miesiące później organizacja ta przekształcona została w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie – w lutym 1942 r. – w Armię Krajową (AK).

Tak powstało Polskie Państwo Podziemne, posiadające tajne struktury – zarówno cywilne, jak i wojskowe. PPP podlegało Rządowi RP na uchodźstwie. Działało zarówno na terytorium państwa polskiego okupowanym przez III Rzeszę jak i ZSRR. Historycy są zgodni, iż była to bez wątpienia największa tego typu organizacja podziemna na obszarze Europy, zajętym przez reżimy totalitarne. Według ostrożnych szacunków, pod koniec 1942 r. Armia Krajowa liczyła około 200 tys. członków.Obchody rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego. Oficjalna część wydarzenia obejmowała także przemówienia kombatantów i przedstawicieli władz Gdańska oraz złożenie wieńców pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

W uroczystości wziął udział także poczet sztandarowy Konwentu Polonia, z którego szeregów wywodziło się wielu polskich konspiratorów okresu II wojny światowej i budowniczych Polskiego Państwa Podziemnego.

Cześć ich pamięci!