Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 204 - I sem. 1929/30

  # 1428

  Czesław Krajewski

  1910 - 1939

  s. Witolda, brat Henryka (1477), lekarz w Łodzi, poległ 11 IX 1939 r. pod Łodzią ...

  Więcej »
  # 1429

  Jan Chodakiewicz

  1906 - 1962

  s. Józefa, aplikant sądowy w Wilnie, żołnierz AK (Wilno), wywieziony w 1945 r. do ZSRR, był w obozie w Stalinogorsku, wrócił w 1948 r. - adwokat ...

  Więcej »
  # 1430

  Henryk Ambroszkiewicz

  1909 - 1970

  s. Ernesta, urzędnik Izby Kontroli Państw. w Wilnie, ppor. AK (Wilno - BIP), odzn. Krzyżem Walecznych. Po wojnie został w Wilnie. Aresztowany 11 VI 1946 r., oskarżony o „działalność kontrrewolucyjną”, skazany na 15 lat - w obozach: Obski ITŁ, Siewpieczłag, Dubrawłag. Odesłany do Polski 27 IX 1955 r., pracował w „Inco” ...

  Więcej »
  # 1431

  Romuald Wilczewski

  1909 - po 1945

  s. Jana, z Białegostoku.

  Więcej »
  # 1432

  Arkadiusz Wyszomirski

  1910 - 1985

  lekarz w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, w kamp. wrześniowej - lekarz batalionowy. W czasie wojny ppor. ZWZ - AK (Warszawa). Po wojnie lekarz w Łodzi, Warszawie ...

  Więcej »

  Semestr 205 - II sem. 1929/30

  # 1433

  Stefan Murza-Murzicz

  1909 - po 1940

  s. Adama, brat Keryma (1375), prezes Sądu Okręgowego w Grodnie, wywieziony w 1940 r. do ZSRR, zmarł w Ałtajskim Kraju - data śmierci nieznana ...

  Więcej »

  Semestr 206 - I sem. 1930/31

  # 1434

  Bohdan Koziełł-Poklewski

  1908 - 1939

  s. Józefa (995), brat Władysława (1399), ziemianin (maj. Miesojedy, pow. Brasław). Ukończył prawo. Szkoła Podchor. Rez. Artylerii we Włodzimierzu (1929-30). Ppor. rez. 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów J. Piłsudskiego. Poległ 10 IX 1939 r. we wsi Kamieńczyk k/Wyszkowa. Krzyż Walecznych (pośmiertnie). ...

  Więcej »
  # 1435

  Marian Szabunia

  1910 - 1979

  s. Antoniego, aplikant adwokacki w Lidzie, pod koniec wojny zwerbowany do armii gen. Berlinga, po wojnie adwokat w Świdnicy ...

  Więcej »
  # 1436

  Bohdan Kopeć

  1910 - 1984

  s. Witolda, brat Józefa (1364), żołnierz września, lekarz, od 1942 w AK, z-ca komendanta okręgu AK Wilno - Północ, z-ca d-cy 2 Brygady. Po rozbrojeniu (pod Miednikami), aresztowany i w lipcu 1944 r. zesłany do ZSRR (obóz Diagilewo k. Kazania). W 1947 r. powrócił do Polski. Zastępca Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Olsztyn ...

  Więcej »
  # 1437

  Tadeusz Wartman

  1908 - 1944

  s. Witolda, student prawa, żołnierz AK, poległ w potyczce z oddziałem NKWD ...

  Więcej »

  s. Leopolda, aplikant adwokacki w Sosnowcu, żołnierz września, w niewoli sowieckiej, trzymany w Kijowie, po wybuchu wojny z Niemcami przewieziony do Starobielska. Wyszedł z II Korpusem, ppor. II Warszawskiej Dyw. Pancernej. Emigrował do Argentyny, zmarł w domu opieki. Pozostawił wspomnienia ...

  Więcej »
  # 1439

  Janusz Sasinowski

  1913 - 1974

  s. Mariana, zmarł w Poznaniu.

  Więcej »
  # 1440

  Wojciech Górski

  1910 - 1944

  s. Witolda, pracował w konsulacie RP w Lille, w czasie wojny we francuskim ruchu oporu - zamordowany przez Niemców (18 VIII) ...

  Więcej »
  # 1441

  Zygmunt Obrąpalski Pobożanin

  1910 -1991

  studia ukończył po wojnie w Poznaniu, chemik, docent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wybitny fotografik ...

  Więcej »
  # 1442

  Lubomir Sikorski

  1912 - 1939

  Studiował prawo. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1935-38). Podporucznik 4 pułku ułanów Zaniemieńskich. Poległ 10 IX 1939 r. koło wsi Tarnów n/Wisłą. ...

  Więcej »
  # 1443

  Józef Aleksander Dąbrowski

  1911 - 1964

  s. Józefa, pracownik Sądu Okręgowego w Lidzie, mason, żołnierz AK (okręg wileński), po wojnie notariusz w Morągu ...

  Więcej »
  # 1444

  Jan Bołbott

  1911 - 1939

  s. Jana, świetny łyżwiarz, pracownik II oddz. Sztabu Głównego (kontrwywiad). We wrześniu 1939 r. ppor., d-ca plutonu „Tynne”, w batalionie „Sarny” KOP. Zginął śmiercią bohaterską (21 IX), zamordowany bestialsko przez sowietów (spalony) wraz z całym oddziałem. Odznaczony Virtuti Militari (pośmiertnie). Placówka Straży Granicznej w Dołhobrodach n ...

  Więcej »
  # 1445

  Czesław Mikulicz Radecki

  1901 - 1936

  s. Pawła, ochotnik WP (1919 – 20), odznaczony Krzyżem Walecznych, lekarz psychiatra ...

  Więcej »

  Semestr 208 - I sem. 1931/32

  # 1446

  Władysław Sarnecki

  1908 - 1994

  s. Władysława, po wojnie lekarz na „Batorym”

  Więcej »
  # 1447

  Leszek Szaciłło

  1911 - 1998

  s. Samuela, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Łucku, żołnierz września, następnie PSZ na Zachodzie – oficer Pierwszej Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zmarł na emigracji w Toronto (Kanada). ...

  Więcej »
  # 1448

  Gleb Skabertin

  1912 - po 1960

  s. Antoniego

  Więcej »
  # 1449

  Jerzy Kowzan

  1912-1978

  w AK w Warszawie, więziony na Pawiaku, wywieziony do któregoś z obozów koncentracyjnych w Niemczech. Po wojnie w Kompaniach Wartowniczych ...

  Więcej »
  # 1450

  Władysław Burdyłło

  1909 - 1942

  s. Jana, po śmierci matki, musiał rzucić studia, był zawodowym oficerem. Żołnierz września, następnie AK (Kraków), wzięty w łapance, zamordowany (27 V) w Auschwitz. ...

  Więcej »
  # 1452

  Jan Słonicz-Słoński

  1909 - po 1950

  s. Antoniego

  Więcej »
  # 1453

  Andrzej Szwykowski

  1909 - 1945

  s. Ludwika, pracownik Banku Gosp. Krajowego w Gdyni, ppor. WP, żołnierz września, AK (obw. Baranowicze), zamordowany przez NKWD w Baranowiczach (7 VI) ...

  Więcej »
  # 1454

  Jerzy Żułkwa

  1910 - 1961

  ppor. WP, żołnierz września, w oflagu. Po wojnie aktor w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie ...

  Więcej »
  # 1455

  Olgierd Baczyński

  1909 - 1934

  s. Bronisława (Welet), popełnił samobójstwo (nieszczęśliwa miłość) ...

  Więcej »
  # 1456

  Henryk Hofman de Felsenriff

  1913 - 1957

  s. Edwarda (1245), żołnierz września, w oflagu. Po wojnie urzędnik w Min. Rolnictwa ...

  Więcej »

  Semestr 210 - I sem. 1932/33

  # 1457

  Stanisław Swolkień

  1912 - 1944

  s. Witalisa, żołnierz AK (okr. nowogr.), zaginął (?)

  Więcej »
  # 1458

  Karol Weysenhoff

  1913 - 1977

  s. Waldemara i brat Franciszka (obaj w Arkonii), żołnierz AK, więziony przez Niemców (więzienie na Łukiszkach w Wilnie), w 1945 r. wywieziony do ZSRR, wrócił. Dr ekonomii, pracownik nauk. SGGW ...

  Więcej »
  # 1459

  Mieczysław Moraczewski

  1912 - 1990

  s. Witolda, ostatni prezes K! w Wilnie, żołnierz AK (okr. nowogr.), zmarł w Koszalinie ...

  Więcej »
  # 1460

  Jan Adamowicz

  1911-1935

  s. Wacława - popełnił samobójstwo (powód nieznany)

  Więcej »
  # 1461

  Ildefons Houwalt

  1910 - 1987

  ppor. WP, żołnierz września, żołnierz AK. Artysta malarz (w Poznaniu) ...

  Więcej »
  # 1462

  Ludwik Słotwiński

  1912 - 1942

  s. Józefa, ziemianin, zamordowany przez partyzantów sowieckich (12 XII) ...

  Więcej »
  # 1463

  Zygmunt Grekowicz

  1912 - 1940

  s. Józefa, ziemianin, ppor. WP, żołnierz września, w niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu ...

  Więcej »
  # 1464

  Władysław Halicki

  1912 - 1975

  s. Bronisława, ppor. WP, żołnierz września, odznaczony Krzyżem Walecznych, był w oflagu. Po wojnie urzędnik Min. Przemysłu Rolnego ...

  Więcej »
  # 1465

  Tadeusz Kraszewski

  1912 - 1993

  ur. 29 IX 1912 w Łomży. Syn Teofila i Benedykty z Dydalewiczów. Żona: Maria Dorota Szwykowska (siostra Andrzeja, członka Konwentu Polonia (nr 1453). Studiował medycynę (uzyskał absolutorium). Przyjęty do Konwentu 11 XI 1932 r. Pełnił funkcję Sekretarza. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Wyszkolenia Sanitarnego 1938 - 1939 w Dęblinie. Lekarz. Ka ...

  Więcej »
  # 1466

  Leon Bortkiewicz

  1908-1943

  s. Stefana, zamordowany przez sowieckich partyzantów (26 VI) ...

  Więcej »
  # 1467

  Olgierd Aleksander Rodkiewicz

  1913 - 1944

  s. Gedymina.

  Więcej »
  # 1468

  Jarosław Zdrojewski

  1912 - 1969

  s. Aleksandra, rtm. WP, żołnierz września, internowany na Litwie, wydostał się na Zachód. Odkomenderowany do ZSRR był adiutantem gen. Szyszko-Bohusza. Wyszedł z II Korpusem. Za kampanię włoską odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie emigrował do Argentyny ...

  Więcej »

  Semestr 212 - I sem. 1933/34

  # 1469

  Jerzy Robaczewski

  1906 - 1939

  s. Noego, w partyzantce (oddz. płk. Jerzego Dąmbrowskiego - na pograniczu litewskim), zaginął (?) w październiku ...

  Więcej »
  # 1470

  Zygmunt Augustowski

  1913-2008

  - s. Witolda, ostatni Gospodarz i Skarbnik K! w Wilnie. Por. WP, żołnierz września, ranny trafił do niemieckiego szpitala, uciekł, złapany przez sowietów uciekł. Przy próbie przedostania się na Zachód, zatrzymany na Bałtyku przez Niemców, internowany na Pomorzu Zach. Zwolniony w czerwcu 1940 r.. Od września 1940 zaprzysiężony w ZWZ (W-wa). W 1 ...

  Więcej »
  # 1471

  Olgierd Odyniec

  1910 - 1938

  s. Wacława. Zmarł w młodości

  Więcej »
  # 1472

  Adolf Czesław Malinowski

  1910 - 1988

  lekarz, żołnierz AK, po wonie lekarz okrętowy w PMH

  Więcej »
  # 1473

  Mieczysław Ejsmont

  1912-1944

  s. Witolda, żołnierz września, w AK w Warszawie („Wigry”), zginął w powst. Warszawskim ...

  Więcej »
  # 1474

  Stanisław Jaroszewicz

  1911 - 1971

  Absolwent prawa, ppor. AK („Kedyw” Wilno, \"Wachlarz\"), odzn. Krzyżem Walecznych (1943), powstaniec warszawski (Batalion \"Czata 49\") po wojnie w Gdańsku, aresztowany przez UB w 1946 – 47 w więzieniu. ...

  Więcej »
  # 1475

  Andrzej Pikiel

  1911- 1995

  s. Leonarda, żołnierz AK- Wilno, po wojnie w Warszawie

  Więcej »

  Semestr 213 - II sem. 1933/34

  # 1476

  Henryk Wiełłowicz

  1908 -1992

  s. Witolda, żołnierz września, wrócił do Wilna, aresztowany przez NKWD 19 VII 1940, wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem, za kampanię włoską odzn. Krzyżem Walecznych. kpt. WP, po wojnie leśniczy w Szkocji ...

  Więcej »
  # 1477

  Henryk Krajewski

  1912- 1979

  s. Witolda, ppor. WP, żołnierz września, odzn. Krzyżem Walecznych. W oflagu Murnau, po wojnie w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1478

  Mieczysław Rouba

  1915 - 1974

  s. Konstantego, urzędnik w Banku Rolnym w Wilnie, po wojnie adwokat w Pułtusku ...

  Więcej »
  # 1479

  Waldemar Graetzer

  1914 - ?

  s. Jana, w czasie wojny w Warszawie, po 1956 r. wyemigrował do Niemiec ...

  Więcej »
  # 1480

  Adolf Dyakowski

  1913 - 1985

  s. Stanisława, ppor. 3 p.p., żołnierz września, odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli niemieckiej w oflagu. Po wojnie urzędnik w Warszawie, b. aktywny w życiu K! ...

  Więcej »
  # 1481

  Jerzy Wyszkowski

  1913 - 1936

  Więcej »
  # 1482

  Andrzej Sas-Doliński

  1915-1994

  s. Wojciecha, w 1939 r. przedostał się do Francji, ukończył Szkołę Podchorążych w Coëtquidan (Bretania), zdążył się ewakuować do Anglii, służył na niszczycielu „Burza” (lub „Błyskawica”?). Po wojnie w Londynie pracował w księgarstwie. Bibliofil, kolekcjoner – gromadził fotografie dot. Wilna i K!. ...

  Więcej »
  # 1483

  Bolesław Skawiński

  1915 - 2002

  s. Bolesława, brat Józefa (1495), inicjator wznowienia działalności K! w Gdańsku. Ppor. WP, żołnierz września, ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych, w oflagu Woldenberg , po wojnie komendant inspektoratu WIN (Wągrowiec – Wieluń). Mjr w st.sp. Reaktywator K! na Wybrzeżu. Pozostawił wspomnienia ...

  Więcej »

  - s. Stefana, żołnierz - lekarz września, po wojnie prof. (1974) i rektor (1972 - 1979) Akademii Medycznej w Warszawie. Wybitny radiolog. Autor podręcznika Radiologia (1968 - wielokrotnie wznawiany). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta ...

  Więcej »

  Semestr 214 - I sem. 1934/35

  # 1485

  Lech Konstanty Szymański

  1915 - 1999

  s. Juliusza, lekarz, żołnierz AK, w powst. Warszawskim odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1947 r. wyjechał do Brazylii, gdzie zmarł ...

  Więcej »

  Semestr 215 - II sem. 1934/35

  # 1486

  Jerzy Zahorski

  1916-1944

  s. Wacława. Prezes K! w czasie obchodów 110-lecia. Ppor. AK. (wileński „Kedyw”), odzn. Krzyżem Walecznych. Aresztowany w lipcu 1943 r. przez Gestapo, zamordowany (5 IV) ...

  Więcej »

  Semestr 216 - I sem. 1935/ 36

  # 1487

  Aleksander Skwarczewski

  1915 - 1972

  s. Aleksandra, lekarz, żołnierz AK – zastępca szefa sanitarnego Okr. Wileńskiego. Po wyzwoleniu w Łodzi ...

  Więcej »
  # 1488

  Lucjan Kobyliński

  1912- 1943

  Żołnierz września, przedostał się na Zachód, służył w lotnictwie, zmarł na gruźlicę ...

  Więcej »
  # 1489

  Zbigniew Lorenc

  1916 - 1991

  s. Michała, lekarz, po wojnie w USA, gdzie zmarł

  Więcej »
  # 1490

  Igor Klatzo

  1916 - 2007

  s. Jerzego, lekarz w AK (Wilno), po wojnie w USA - autorytet w badaniach nad patofizjologią mózgu ...

  Więcej »
  # 1491

  Jan Ciemnołoński

  1914 - 1996

  s. Mieczysława, por. WP, wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Studia lekarskie ukończył w Bejrucie, w 1946 r. wrócił do kraju, lekarz w Krakowie , napisał wspomnienia ...

  Więcej »
  # 1493

  Leon Achrem-Achremowicz

  1909 - 1971

  s. Antoniego, brat Gracjana (1368), ppor. WP, ziemianin, żołnierz września, internowany na Węgrzech, przedostał się na Zachód, służył w armii brytyjskiej w Afryce Zach. Po wojnie osiadł w Walii, gdzie zmarł ...

  Więcej »

  Semestr 217 - II sem. 1935/36

  # 1494

  Julian Wiśniewski

  1915 - 1986

  s. Stanisława, senior K! na emigracji (po 1984 r.), por. WP, odznaczony Krzyżem Walecznych, służył u gen. Maczka. Zmarł w Londynie ...

  Więcej »

  Semestr 218 - I sem. 1936/37

  # 1495

  Józef Skawiński

  1917-1941

  s. Bolesława, brat Bolesława (1483), ziemianin, żołnierz września (ochotnik), aresztowany przez sowietów, więziony, rozstrzelany w Mińsku (15 II) ...

  Więcej »
  # 1496

  Janusz Szemioth

  1918 - 1986

  s. Wiktora, ostatni sekretarz K! w Wilnie, żołnierz AK (Okr. Wilno). Po wojnie notariusz, b. czynny w życiu K! ...

  Więcej »
  # 1497

  Jerzy Koziełł Poklewski

  1918 - 1954

  s. Ottona, ziemianin, żołnierz ZWZ - AK, od 1943 r. w W-wie („Kedyw”). Zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, w czasie „śledztwa” (25 VII) ...

  Więcej »
  # 1498

  Czesław Firer

  1915 - 1971

  s. Edwarda, ostatni bufetowy K! przed wojną, obywatel łotewski, zmarł na Łotwie ...

  Więcej »
  # 1499

  Tadeusz Zadora-Ciszewski

  1914 - 1940

  s. Mirosława, ppor. WP, żołnierz września, jeniec sowiecki w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu ...

  Więcej »

  Semestr 220 - I sem. 1937/38

  # 1500

  Leszek Sożyński

  1913 - 1979

  s. Karola, ostatni v-prezes K! w Wilnie, żołnierz AK, ppłk WP, lekarz ...

  Więcej »
  # 1501

  Zygmunt Nowicki

  1918-1991

  s. Antoniego, prawnik, sekretarz redakcji czasopisma „Zagadnienia Karno - Administracyjne.” ...

  Więcej »

  Semestr 221 - II sem. 1937/38

  # 1502

  Antoni Rudomina Dusiacki

  1917 - 1996

  s. Aleksandra, wywieziony w 1939 r. do ZSRR, wyszedł z II Korpusem, służył w lotnictwie, mjr. RAF (Dywizjon 318), odzn. Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie). Zmarł w USA ...

  Więcej »
  # 1503

  Witold Tymiński

  1919 - 1996

  s. Józefa, ppor. AK („Baza” - grupa dywers. wil.), odzn. Krzyżem Walecznych, po wojnie prof., prorektor Akademii Medycznej w Gdańsku ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.