Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 51 - I sem. 1853 r.

  # 452

  Jan Nieszkowski

  1833 - 1866

  s. Wilhelma, członek Komisji Statutowej „Ogółu”, paleontolog. Za powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Orenburgu ...

  Więcej »
  # 453

  Julian Majkowski

  1833 - 1917

  s. Macieja, lekarz balneolog (Busko), działacz społ., za powst. 1863 r. aresztowany. Swą willę w Busku nazwał „Polonia” ...

  Więcej »
  # 454

  Jan bar. Manteuffel-Szoege

  1835-1918

  s. Jakuba, brat Gustawa (421), ziemianin. Za powst. 1863 r., zesłany ...

  Więcej »
  # 455

  Karol Wyszomirski

  1827 – po 1896

  lekarz na Lubelszczyźnie

  Więcej »
  # 456

  Benedykt Wialbutt

  1832 – po 1885

  ziemianin z gub. wileńskiej

  Więcej »
  # 457

  Edward Benisławski

  1835 - 1856

  s. Kalasantego, brat Adama (458), zmarł w czasie studiów ...

  Więcej »
  # 458

  Adam Benisławski

  1834 - 1860

  s. Kalasantego, brat Edwarda (457), ziemianin z gub. witebskiej ...

  Więcej »

  Semestr 52 - II sem. 1853r.

  # 459

  Kazimierz Nejmann

  1827 - ?

  z Królestwa, zmarł w czasie studiów ?

  Więcej »
  # 460

  Stanisław Waltz

  1831 - ?

  ze Żmudzi, ziemianin ?

  Więcej »
  # 461

  Edmund Dowgwiłłowicz

  1832 - ok. 1862

  s. Klemensa, ziemianin z kowieńskiego, lekarz w wojsku ros. ...

  Więcej »
  # 462

  Oskar Kurnatowski

  1834 - 1911

  s. Tytusa (4), pastor e.r., superintendent żmudzki

  Więcej »
  # 463

  Rudolf Szreder (Schroeder)

  1833 - 1861

  pastor e.a. w Wiżajnach

  Więcej »
  # 464

  Ludwik Behrens

  1833 - 1896

  pastor e.a. w Nowym Dworze, superintendent warszawski

  Więcej »
  # 465

  Karol Ziegler

  1835 - 1860

  pastor e.a., wikariusz w Łodzi

  Więcej »
  # 466

  Otton Narwoysz Milikont

  1832 - ?

  s. Jana, ziemianin z gub wileńskiej

  Więcej »
  # 467

  Adam Majewski

  1831 - ?

  lekarz, ziemianin w pow. połockim

  Więcej »
  # 468

  Bolesław Fudakowski

  1834 - 1878

  s. Ignacego, brat Bronisława (524) doc. w Szkole Głównej Warszawskiej. Chemik fizjolog, specjalista farmakologii, toksykologii i higieny ...

  Więcej »
  # 469

  Antoni Kruszewski

  1832 – 1903

  s. Antoniego. Ziemianin w gub. warszawskiej

  Więcej »

  ziemianian z gub. wileńskiej

  Więcej »
  # 471

  Franciszek Orzeszko

  1832 - ok. 1905

  s. Leopolda, brat Lucjana (445), ziemianin z Wołynia, po powstaniu styczniowym (majątek skonfiskowany), nauczyciel w Szkole Realnej w Równem ...

  Więcej »

  Semestr 53 - I sem. 54 r.

  # 472

  Gotthelf Marcin Cumft

  1831 - 1895

  s. Gabriela, pastor e.r., superintendent. wileński

  Więcej »
  # 473

  Cezary Giedroyć

  1836 - 1899

  s. Adolfa, ziemianin, marszałek szlachty pow. trockiego ...

  Więcej »
  # 474

  Michał Broel Plater

  1834 - 1924

  - s. Józefa, brat Kazimierza (347), ziemianin z gub. witebskiej ...

  Więcej »
  # 475

  Antoni Fiedorowicz

  1833 - po 1912

  s. Marka, lekarz pediatra w Warszawie

  Więcej »
  # 476

  Antoni Kulesza

  1834 - 1893

  s. Józefa, lekarz w Samarze - działacz miejscowej Polonii ...

  Więcej »
  # 477

  Stefan Maksymowicz

  1829 – 1882 ?

  z pow. kobryńskiego, zmarł b. młodo

  Więcej »
  # 478

  Julian Nowakowski

  1834 - po 1879

  lekarz w Kownie

  Więcej »
  # 479

  Jan Michalski

  1834 - 1899

  s. Ignacego, lekarz, za powst 1863 r. zesłany. Zmarł w Szadryńsku (gub. permska), gdzie był lekarzem ...

  Więcej »
  # 480

  Aleksander Stark

  1827 - ?

  s. Antoniego, w 1848 r. z powodów polit. usunięty z gimn. w Białymstoku ...

  Więcej »
  # 481

  Jan Komorowski

  1833 - 1904

  s. Onufrego, ziemianin gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 482

  Bolesław Benisławski

  1836 - 1886

  s. Antoniego, ziemianin pow. lucyński, gub. witebska

  Więcej »
  # 483

  Władysław Szpakowski

  1831 - 1866

  lekarz w Kobryniu, za powst 1863 r., zesłany. Zmarł na zesłaniu w gub. jenisejskiej ...

  Więcej »
  # 484

  Edmund Bułhak

  1835 - 1867

  s. Józefa, lekarz, ziemianin w gub. mińskiej

  Więcej »
  # 485

  Władysław Pańkowski

  1831 - 1863

  z gub. grodzieńskiej, poległ w powst. 1863 r.

  Więcej »
  # 486

  Witold Jodko - Narkiewicz

  1834 -1898

  s. Aleksandra, lekarz oftalmolog, prof. Szkoły Głównej Warsz. ...

  Więcej »
  # 487

  Lech Pac-Pomarnacki

  1830 - po 1906

  s. Józefa, lekarz w Dyneburgu

  Więcej »
  # 488

  Adolf Szefer

  1834 – 1901

  s. Fryderyka, pastor.e.r. w Sielcu (gub. kielecka)

  Więcej »
  # 489

  Antoni Puciata

  1832 – po 1864

  s. Piotra, ziemianin z gub. mińskiej, za pomoc powstańcom 1863 r. („dostarczył beczkę prochu”), trzymany w więzieniu w Mohylewie. ...

  Więcej »
  # 490

  Adolf Biedermann

  1834 - 1893

  s. Daniela, brat Eugeniusza (451), pastor e.a. w Brzezinach ...

  Więcej »
  # 491

  Ernest Wilhelm Bursche

  1831 - 1904

  s. Johanna, pastor e.a. w Zgierzu, superintendent płocki ...

  Więcej »

  Semestr 54 - II sem. 1854 r.

  # 492

  Albert (Wojciech) Bohusz

  1834 - 1856

  z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów

  Więcej »
  # 493

  Adolf Owsiany

  1836 – 1911

  lekarz, ziemianin z gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 494

  Józef Kokeli

  1835 - 1907

  s. Augusta, współpracownik E. Jurgensa, adwokat, obrońca w procesie „Proletariatczyków”. W 1907 r. współzałożyciel Towarzystwa b. Wychowanków Uniwersytetu w Dorpacie. Dziad filistra Welecji T. Kokelego. ...

  Więcej »
  # 495

  Antoni Lubowidzki

  1833 - 1907

  s. Franciszka, za powst. 1863 r. zesłany. Notariusz w Płocku. Dziad Wł. Broniewskiego ...

  Więcej »
  # 496

  Władysław Landsberg

  1831 - 1900

  s. Tomasza, nauczyciel w Warszawie, uczestnik powstania 1863 r., na emigracji we Francji, następnie w Zakopanem ...

  Więcej »
  # 496A

  Stanisław Eugeniusz de l’Arbre

  1833 - po 1872

  s. Jana, brat Franciszka (496 B), Gospodarz „Ogółu”. Po powst 1863 r. na emigracji ...

  Więcej »
  # 496B

  Franciszek Wilhelm de l’Arbre

  1834 - 1889

  - s. Jana, brat Stanisława (496 A), po powst. 1863 r. na emigracji, lekarz ...

  Więcej »
  # 497

  Teodor Broel Plater

  1835 - 1863

  s. Jerzego, ziemianin z gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 498

  Herman Benni

  1834 - 1900

  s. Jana, pastor e.a., założyciel Szkoły Męskiej w Warszawie (zamkniętej przez władze), publicysta, redaktor „Ateneum” i „Kuriera Warszawskiego” ...

  Więcej »
  # 499

  Reinhold Wilhelm Zimmer

  1831 - 1898

  pastor e.a. w Pabianicach

  Więcej »

  Semestr 55 - I sem. 1855 r.

  # 500

  Aleksander Hindemith

  1836 - 1897

  s. Karola, lekarz, działacz społeczny w Kaliszu

  Więcej »
  # 501

  Bolesław Grygowicz

  1836 - 1855

  s. Karola, z Galicji, zmarł w czasie studiów

  Więcej »
  # 502

  Andrzej Kader

  1831 - 1901

  s. Piotra, pastor e.r., generalny superintendent Jednoty Litewskiej (w Wilnie) ...

  Więcej »
  # 503

  Lionel Engler

  1833 -?

  prawnik w Warszawie

  Więcej »
  # 504

  Franciszek Przeciszewski

  1834 - ?

  lekarz w Podrosieniach

  Więcej »
  # 505

  Zygmunt Kaczkowski

  1833 - 1863

  s. Karola, ze Lwowa, zmarł wkrótce po studiach w Warszawie ...

  Więcej »
  # 506

  Aleksander Braun

  1836 -1900

  s. Ferdynanda, brat Jana (366), lekarz w Kraśniku

  Więcej »
  # 507

  Julian Głowacki

  1832 - 1881

  nauczyciel gimn. w Samarze

  Więcej »
  # 508

  Bronisław Gutowski

  1835 – 1889

  ziemianin w gub. grodzieńskiej

  Więcej »
  # 509

  Ludwik Daraszkiewicz

  1835 - 1888

  s. Fortunata, brat Pawła (516), lekarz w Subbath i Grywie (pow. iłłuksztański) ...

  Więcej »
  # 510

  Włodzimierz Tołtyszewski

  1835 - 1882

  urzędnik w Warszawie

  Więcej »

  Semestr 56 - II sem. 1855 r.

  # 511

  Antoni Rydzewski

  1836 - 1913

  s. Mikołaja, początkowo urzędnik, później rozmiłowany w Alpach (szczególnie dolina Bergagalia na pograniczu szwajcarsko – włoskim), zasłużony alpinista, fotografik i publicysta ...

  Więcej »
  # 512

  Bolesław Pomianowski

  1835 - ?

  s. Feliksa, ziemianin w gub. lubelskiej

  Więcej »
  # 513

  Witold Załęski

  1836 - 1908

  s. Karola, doc. Szkoły Głównej, statystyk

  Więcej »
  # 514

  Aleksander Czekanowski

  1833 - 1876

  s. Wawrzyńca, za powst. 1863 r. zesłany , wybitny badacz Wschodniej Syberii, geolog, paleontolog ...

  Więcej »
  # 515

  Kajetan Mierzwiński

  1836 -1863

  lekarz w gub. kowieńskiej, zginął (poległ) w powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 516

  Paweł Daraszkiewicz

  1836 - 1858

  s. Fortunata, z Żmudzi, brat Ludwika (509), zmarł w czasie studiów ...

  Więcej »
  # 517

  Fryderyk Wendt

  1835 -1920

  s. Jerzego pastor e.a w Rawie i Nowosolnej

  Więcej »

  Semestr 57 - I sem. 1856 r.

  # 518

  Zygmunt Benisławski

  1834 – 1882

  s. Leopolda, ziemianin z gub. witebskiej, za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 519

  Gustaw Poths

  1836 - 1911

  s. Fryderyka, ziemianin z gub. warszawskiej

  Więcej »
  # 520

  Grzegorz Kaczkowski

  1829 - 1866

  s. Michała, lekarz na Podolu

  Więcej »
  # 521

  Zygmunt Siwicki

  1835 - 1866

  nauczyciel gimn. w Saratowie i Niżnym Nowgorodzie

  Więcej »
  # 522

  August Karol Diehl

  1837 - 1908

  s. Karola, pastor e.r. superintendent gen. w Królestwie Polskim ...

  Więcej »
  # 523

  Edwin Grabowski

  1833 - 1866

  urzędnik pocztowy w Petersburgu

  Więcej »

  Semestr 58 - II sem. 1856 r.

  # 524

  Bronisław Fudakowski

  1838 - ?

  s. Ignacego, brat Bolesława (468), prawnik, urzędnik Banku Polskiego w Warszawie ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.