W tym roku rodzina konwentowa oraz przyjaciele Konwentu bawili się na specjalnie zorganizowanej tanecznej imprezie andrzejkowej, która odbyła się 28 listopada 2015 roku w Sali Rajskiego w Operze Leśnej w Sopocie. Obok przedniej zabawy przy dźwiękach muzyki serwowanej na żywo przez ‘Konwent Band’ odbyła się zbiórka na leczenie i rehabilitację dla młodego filistrowicza Borysa – Małego (Wielkiego) Bohatera. ( http://bohaterborys.pl/ ). [f!DZ]